Elanco AH Global Privacy Center

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Spoločnosť Elanco Animal Health Incorporated a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Elanco“) vytvorili komplexný program ochrany osobných údajov vrátane hlavného úradníka pre ochranu osobných údajov, ktorý je určený na to, aby nám pomohol rešpektovať a chrániť vaše práva na ochranu osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám oznámi, aké osobné údaje môže spoločnosť Elanco zhromažďovať, ako ich používame, ako ich chránime a aké máte práva a voľby týkajúce sa vašich osobných údajov.

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/4b590e03-b18a-00d2-ed1a-0ad79db125c5/64919d41-1e51-4004-8ee3-ecc08788bd1f/ADC8.jpg
 

 

1. Informácie, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje postupy ochrany osobných údajov spoločnosti Elanco a vzťahuje sa na všetky operácie spoločnosti Elanco vrátane:

 • webové stránky alebo digitálne služby, ktoré prevádzkujeme,
 • softvérové aplikácie vrátane mobilných,
 • stránok sociálnych médií, ktoré kontrolujeme,
 • e-mailové správy, ktoré vám pošleme, a iné komunikácie, ktoré s nami máte.

Spoločne označujeme tieto operácie ako „služby“

 

 

2. Informácie, ktoré zhromažďujeme, a ako ich používame

Spoločnosť Elanco môže zhromažďovať informácie, ktoré vás priamo identifikujú alebo môžu byť použité v kombinácii s inými informáciami na vašu identifikáciu, aby vám poskytli najlepšie možné skúsenosti pri interakcii s nami. Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti/regiónu alebo preferovaného spôsobu interakcie s nami. Medzi kategórie osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať, patria:

 • Kontaktné a identifikačné informácie: Môžeme zhromažďovať informácie, ako je vaše meno, kontaktné údaje (napr. telefónne čísla, adresa alebo e-mail), profesionálny titul, príslušnosť zamestnávateľa alebo k odborníkovi, jazykové preferencie a informácie o pase a vízach.
 • Informácie o účte a marketingové preferencie: Pre programy spoločnosti Elanco môžeme zhromažďovať údaje o vašom účte a prihlasovacie údaje. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašich marketingových preferenciách.
 • Informácie o kúpe: Môžeme zhromažďovať informácie, ako sú produkty, ktoré ste si zakúpili.
 • Aktivita internetu a siete: Pri každej interakcii s nami online môžeme získavať adresu internetového protokolu (ďalej len „IP“) automaticky priradenú vášmu počítaču alebo zariadeniu. Súbory cookie a súvisiace technológie používame aj na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa toho, ako komunikujete s našimi webovými stránkami, aplikáciami a online obsahom. Môžeme zhromažďovať dátum a čas vašej návštevy, stránky, ktoré navštívite na každej stránke a čas, ktorý strávite na každej stránke, typ internetového prehliadača, ktorý používate, operačný systém vášho zariadenia, hľadané výrazy na webovej stránke, adresu URL všetkých webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou našich webových stránok a po nej (vrátane reklamy, ktorá vás odporučila na našu webovú stránku), a to, či kliknete na náš digitálny obsah a reklamu na iných webových stránkach alebo s ňou komunikujete. Keď pristupujete k aplikácii alebo mobilnej verzii webovej stránky, zhromažďujeme vaše zariadenie, jedinečný identifikátor vášho zariadenia, informácie o mobilnej sieti a typ prehliadača, ktorý používate. Informácie o tom, ako spoločnosť Elanco používa súbory cookie a súvisiace technológie a ako zakázať takéto súbory cookie a súvisiace technológie, nájdete v časti 3.
 • Informácie o polohe: Môžeme automaticky zhromažďovať informácie o vašej presnej zemepisnej polohe, keď sa prihlásite na naše webové stránky alebo aplikácie v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.  Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašej všeobecnej polohe pomocou vašej IP adresy a vášho PSČ.
 • Demografické informácie: Môžeme zhromažďovať demografické údaje, ako je vaše pohlavie, národnosť, vek, dátum a miesto narodenia.
 • Informácie o biometrii: Môžeme zhromažďovať biometrické údaje, ako sú údaje používané na rozpoznávanie tváre.
 • Zvukové a vizuálne informácie: V našich zariadeniach môžeme zaznamenávať naše hovory so zákazníckymi službami a bezpečnostné záznamy, ktoré môžu obsahovať váš hlas a/alebo obrázok. Zvukové a vizuálne informácie sa môžu zhromažďovať aj v súvislosti s komerčnými aktivitami, marketingom, propagáciami a súťažami.
 • Preferencie a záujmy: Môžeme zhromažďovať informácie o vašich záujmoch a preferenciách, aby sme lepšie porozumeli produktom a službám, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo aby sme ďalej rozvíjali vzťah alebo riadili rabaty a vernostné programy.
 • Obsah zariadenia: Môžeme zhromažďovať informácie týkajúce sa obsahu vo vašom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií v časti 3.
 

 

3. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií

Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán na zhromažďovaní informácií, aby sme sa zapojili do analýz, auditu, výskumu a podávania správ.  Tieto tretie strany môžu používať protokoly serverov, webové majáky, značky, pixely a podobné technológie a môžu nastaviť súbory cookie na vašom počítači alebo inom zariadení a pristupovať k nim.

Poskytovatelia služieb alebo vydavatelia môžu zobrazovať reklamy na naše produkty alebo služby na iných webových stránkach alebo mobilných aplikáciách tretích strán na základe vašich online aktivít. Podporujeme samoregulačné programy pre túto prax nazývané záujmovo orientovaná reklama alebo online behaviorálna reklama.  Upozorňujeme, že webové stránky tretích strán, na ktorých môžete vidieť, že majú svoje vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov a používajú technológie, ktoré nemáme pod kontrolou. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky, zvyčajne nezahŕňajú osobné údaje, ale môžeme ich uchovávať alebo spájať s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme inými spôsobmi alebo ich prijímame od tretích strán. Môžeme tiež zhromažďovať „ďalšie údaje“, ktoré vo všeobecnosti neodhaľujú vašu konkrétnu totožnosť alebo sa priamo netýkajú identifikovanej osoby.  V rozsahu, v akom iné údaje odhaľujú vašu konkrétnu identitu alebo súvisia s jednotlivcom, budeme zaobchádzať s inými údajmi ako s osobnými údajmi. 


Prehliadač alebo zariadenie

Prostredníctvom vášho prehliadača alebo automaticky prostredníctvom vášho zariadenia zhromažďujeme niektoré údaje, ako napríklad adresu riadenia prístupu k médiám (MAC), typ počítača (Windows alebo Macintosh), názov a verziu operačného systému, výrobcu a model zariadenia, jazyk, typ a verziu internetového prehliadača a názov a verziu online služieb, ktoré používate.  Údaje používame na zabezpečenie správneho fungovania našich služieb. 

Aplikácie

Informácie zhromažďujeme pri sťahovaní a používaní aplikácie, ako sú údaje o používaní aplikácie, dátum a čas, kedy aplikácia na vašom zariadení pristupuje k našim serverom a aké údaje a súbory boli stiahnuté do aplikácie na základe čísla vášho zariadenia.  Tieto údaje používame na zabezpečenie správneho fungovania služieb on-line.  Naše aplikácie môžu obsahovať súpravy na vývoj softvéru (SDK) od tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať a prenášať ďalšie informácie, aby umožnili rôzne funkcie v aplikácii.  Môžeme tiež zhromažďovať reklamné identifikátory mobilného zariadenia, aby sme zlepšili a prispôsobili vaše skúsenosti a poskytovali relevantné produkty, obsah alebo reklamy, aby sme vám mohli zobrazovať na našej webovej stránke, v aplikáciách alebo externej reklame. 

 • Odhlásenie z mobilnej aplikácie.  Ak sa chcete odhlásiť z používania mobilných aplikácií, môžete upraviť reklamné preferencie na svojom mobilnom zariadení (napríklad v systéme iOS navštívte stránky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Reklama > Obmedzenie sledovania reklamy a v systéme Android navštívte stránky Nastavenia > Google > Reklamy > Odhlásenie z používania reklám založených na záujmoch).  Môžete sa tiež odhlásiť pre spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na nástroji AppChoices organizácie Digital Advertising Alliance, a to jeho stiahnutím tu a podľa pokynov v aplikácii.  Ďalšie informácie o odhlásení sa z používania mobilných zariadení nájdete tu.

Súbory cookie

Na zhromažďovanie určitých informácií používame technológiu nazývanú „súbor cookie“. Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý je uložený priamo v počítači alebo mobilnom zariadení, ktoré používate.  Zhromažďujeme informácie, ako je typ prehliadača, navštívené stránky, odkazujúca adresa URL, jazykové preferencie a iné agregované údaje o návštevnosti.  Funkčné súbory cookie používame na získavanie údajov na bezpečnostné účely, na uľahčenie navigácie, efektívnejšie zobrazovanie obsahu, zhromažďovanie štatistických údajov, personalizáciu vašich skúseností pri používaní našich služieb a rozpoznávanie vášho počítača, ktorý vám pomôže pri používaní našich služieb.  Zhromažďujeme tiež štatistické údaje o súboroch cookie o používaní našich služieb, aby sme neustále zlepšovali dizajn a funkčnosť, pochopili, ako sa používajú, a pomohli nám s riešením otázok. 

Súbory cookie môžeme umiestniť do vášho počítača my aj tretie strany, s ktorými máme vzťah, ako napríklad spoločnosti poskytujúce webové analytické služby (ďalej opísané nižšie) a siete internetovej reklamy. Reklamné súbory cookie nám ďalej umožňujú vybrať, ktoré reklamy alebo ponuky vás budú najpravdepodobnejšie zaujímať a ktoré sa vám zobrazia.  

Tieto súbory cookie umožňujú určité služby, ktoré používame, vrátane reklamy, sledovania návštevníkov, personalizácie, analýzy stránok a bezpečnostných služieb vrátane reCAPTCHA, a údaje môžu byť poskytnuté našim dodávateľom a iným tretím stranám, s ktorými máme vzťah na tieto účely. Okrem toho sa súbory cookie môžu použiť aj na opätovné uvedenie pracovných príležitostí na trh v Spojených štátoch amerických. Pri väčšine internetových prehliadačov alebo iných softvérov môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby vymazal súbory cookie z pevného disku počítača, zablokoval všetky súbory cookie alebo dostal varovanie pred uložením súboru cookie. Prečítajte si pokyny k prehliadaču, aby ste sa dozvedeli o týchto funkciách. Ak odmietnete súbory cookie, funkčnosť stránky môže byť obmedzená a možno nebudete môcť využívať mnohé jej funkcie.

Ak by ste chceli zrušiť alebo spravovať súbory cookie používané na cielenú reklamu, môžete tak urobiť podľa možností, ktoré poskytuje iniciatíva Network Advertising Initiative na adrese: http://www.networkadvertising.org/choices/ a Digital Advertising Alliance na adrese: http://www.aboutads.info/choices/. Reklamy zobrazené pomocou tejto technológie budú mať v rohu zvyčajne logo adchoices, ktoré môžete tiež kliknúť na spustenie toho istého procesu odhlásenia. Okrem toho, ak dostávate reklamy na stránke sociálnych médií (ako je Facebook alebo Instagram), môžete si skontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov a podmienky používania tejto stránky, aby ste zistili, ako zastaviť zobrazovanie takýchto reklám.

Webové majáky a iné podobné technológie

Používame webové majáky (známe aj ako pixlové značky, akčné značky a priehľadná technológia GIF), ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií z webového denníka. Webový maják je malá grafika na webovej stránke alebo v e-mailovej správe určenej na sledovanie zobrazených stránok alebo otvorených správ. Informácie z webového denníka sa zhromažďujú pri návšteve jednej z našich webových stránok počítačom, ktorý je hostiteľom našej webovej stránky (nazýva sa „webár“). Môžeme použiť webové majáky, aby sme vám pomohli určiť, či ste otvorili e-mailovú správu, ktorú sme vám poslali, a či bola správa spracovaná. Webové majáky tiež pomáhajú analyzovať účinnosť webových stránok meraním počtu návštevníkov stránky alebo počtu návštevníkov, ktorí klikli na kľúčové prvky stránky.

Doplnky sociálnych médií

Naša webová stránka môže používať doplnky sociálnych médií, aby vám umožnila jednoducho zdieľať informácie s ostatnými. Keď navštívite našu webovú stránku, prevádzkovateľ doplnku pre sociálne médiá, ktorý je na našej webovej stránke, môže umiestniť do vášho počítača súbor cookie, ktorý umožňuje, aby operátor rozpoznal jednotlivcov na svojej webovej stránke, ktorí predtým navštívili naše stránky. Ak ste sa predtým prihlásili na webovú stránku sociálnych médií počas prehliadania na našej webovej stránke, doplnky sociálnych médií môžu umožňovať, aby táto webová stránka sociálnych médií dostávala priamo identifikovateľné informácie o vás, ktoré ukazujú, že ste navštívili našu webovú stránku. Doplnok sociálnych médií môže zhromažďovať tieto informácie pre návštevníkov, ktorí sa prihlásili do sociálnych sietí, bez ohľadu na to, či špecificky komunikujú s doplnkom na našej webovej stránke. Doplnky pre sociálne médiá tiež umožňujú webovým stránkam sociálnych médií zdieľať informácie o vašich aktivitách na našich webových stránkach s ostatnými používateľmi ich webových stránok sociálnych médií. Spoločnosť Elanco nekontroluje žiadny obsah z doplnkov sociálnych médií. Ďalšie informácie o zásuvných moduloch sociálnych médií z webových stránok sociálnych médií nájdete v vyhláseniach o ochrane osobných údajov a zdieľaní údajov týchto stránok.

Reklama tretej strany a digitálna reklama

Taktiež spolupracujeme s tretími stranami na poskytovaní reklamných služieb, ktoré sú zamerané na vaše online aktivity na webových stránkach, mobilných aplikáciách a zariadeniach v priebehu času (bežne označované ako „reklama založená na záujmových podieloch“). Naši reklamní partneri môžu zhromažďovať informácie o vašich aktivitách v našich službách vo vašom aktuálnom zariadení a skombinovať ich s informáciami o vašich aktivitách na iných webových stránkach, mobilných aplikáciách a zariadeniach. Tieto informácie môžu zhromažďovať pomocou protokolov serverov, súborov cookie, webových majákov, značiek, pixlov, ID mobilnej reklamy (ako sú súbory cookie služby Facebook alebo reklamné ID spoločnosti Google), prepojenia naprieč zariadeniami a podobných technológií. Naši reklamní partneri môžu napríklad použiť skutočnosť, že ste navštívili našu webovú stránku, aby vám zacielili reklamu na iné webové stránky a mobilné aplikácie na vašom aktuálnom zariadení alebo na iných zariadeniach, ktoré používate. Môžu sa zhodovať s vašimi prehliadačmi alebo zariadeniami, ak sa prihlásite do rovnakej online služby na viacerých zariadeniach alebo ak vaše zariadenia zdieľajú podobné atribúty, ktoré podporujú názor, že ich používa tá istá osoba alebo domácnosť. To znamená, že informácie o vašej aktivite na webových stránkach alebo v aplikáciách vo vašom aktuálnom prehliadači alebo zariadení sa môžu kombinovať a používať s informáciami zhromaždenými z iných prehliadačov alebo zariadení.

Ďalšie informácie o reklame založenej na záujmoch a prepojení naprieč zariadeniami nájdete na webovej lokalite  iniciatívy Network Advertising Initiative („NAI“) a na webovej stránke Digital Advertising Alliance („DAA“).

Európska aliancia pre interaktívnu digitálnu reklamu poskytuje webovú stránku, na ktorej sa môžu jednotlivci odhlásiť od prijímania reklamy založenej na záujmoch niektorými alebo všetkými sieťovými reklamnými spoločnosťami, ktoré sa zúčastňujú na programe. Informácie o EIDAA nájdete tu www.youronlinechoices.eu

Upozorňujeme, že odhlásenia uvedené vyššie sa budú vzťahovať len na konkrétny prehliadač alebo zariadenie, z ktorého sa odhlásite, a preto sa budete musieť odhlásiť samostatne vo všetkých vašich prehliadačoch a zariadeniach. Ak odstránite alebo resetujete svoje súbory cookie alebo identifikátory mobilnej reklamy, zmeníte prehliadače (vrátane aktualizácie určitých prehliadačov) alebo použijete iné zariadenie, akýkoľvek súbor cookie na zrušenie alebo nástroj už nemusí fungovať a budete sa musieť znova odhlásiť.

Analýza. Zhromažďujeme údaje prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá používa súbory cookie a technológie na zhromažďovanie a analýzu údajov o používaní našich služieb. Tieto služby zhromažďujú údaje týkajúce sa používania iných webových stránok, aplikácií a on-line zdrojov. O postupoch spoločnosti Google sa môžete dozvedieť na stránke www.google.com/policies/privacy/partnerov/  prehliadača a odhlásiť sa prevzatím doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics, ktorý je k dispozícii na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Vaša adresa IP. Zhromažďujeme vašu IP adresu, číslo, ktoré je automaticky priradené počítaču, ktorý používate, vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP). IP adresa sa identifikuje a automaticky zaznamená do súborov denníka servera, keď používateľ pristupuje k našim službám, spolu s časom návštevy a stránkami, ktoré navštívil. IP adresy používame na výpočet úrovní používania, diagnostiku problémov servera a správu služieb. Vašu približnú polohu môžeme odvodiť aj z vašej IP adresy.

Agregované údaje a segmentované údaje. Môžeme zhromažďovať údaje, ktoré zhromažďujeme, a tieto súhrnné údaje nebudú vás ani žiadneho iného používateľa osobne identifikovať.  Môžeme tiež použiť osobné údaje aj iné údaje na rozdelenie zákazníkov na segmenty alebo skupiny, aby sme poskytli relevantnejšiu reklamu. 

Nesledovať

Existujú rôzne spôsoby, ako môžete zabrániť sledovaniu vašej online aktivity. Napríklad si môžete vo svojom prehliadači nastaviť predvoľbu, ktorá vás upozorní na webové stránky, ktoré navštívite a nechcete, aby o vás zbierali určité informácie. Toto sa označuje ako signál „Do-Not-Track“ („DNT“). Upozorňujeme, že v súčasnosti naša webová stránka a webové zdroje nereagujú na tieto signály z webových prehliadačov. V súčasnosti neexistuje univerzálne prijímaný štandard pre to, čo by spoločnosť mala urobiť, keď sa zistí signál DNT.

 

 

4. Ako získavame vaše údaje

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje postupy spoločnosti Elanco týkajúce sa ochrany osobných údajov a iných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom nasledujúcich prostriedkov:

 • Služby on-line. Osobné (alebo iné) údaje zhromažďujeme pri interakcii s našimi službami tak, že vykonávame také činnosti, ako je napríklad prehliadanie, nákup tovaru a služieb z našich webových stránok alebo aplikácií, komunikácia s nami alebo iné prepojenie s nami alebo zverejnenie na stránkach sociálnych médií, alebo prihlásenie sa na odber bulletinu alebo účasť v prieskume, súťaži alebo propagačnej ponuke.
 • Návštevy a offline interakcie. Osobné údaje zhromažďujeme pri návšteve vášho miesta podnikania.  Osobné údaje zhromažďujeme aj pri účasti na propagačných podujatiach, ktoré organizujeme, sponzorujeme alebo ktorých sa zúčastňujeme.
 • Centrá služieb zákazníkom. Osobné údaje zhromažďujeme, keď s nami komunikujete e-mailom, faxom alebo prostredníctvom online chatových služieb alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Tieto oznámenia sa môžu zaznamenávať na účely zabezpečenia kvality a školenia.
 • Programy zliav, pripomienok a vernostných programov. Osobné údaje zhromažďujeme, keď sa zúčastňujete na rabate, pripomenutí alebo vernostnom programe.  
 • Iné zdroje. Osobné údaje zhromažďujeme z iných zdrojov, ako sú verejné databázy, spoloční marketingoví partneri a iné tretie strany.
 

 

6. Dôvody zdieľania vašich údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim zástupcom, dodávateľom alebo partnerom v súvislosti s prácou, ktorú vykonávajú pre spoločnosť Elanco, alebo s ňou, napríklad:

Pridružené spoločnosti Elanco: Osobné údaje poskytujeme pridruženým spoločnostiam spoločnosti Elanco na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ako je poskytovanie služieb, komunikácia s vami, uľahčenie programov a na splnenie našich obchodných účelov. 

Poskytovatelia služieb: Osobné údaje poskytujeme poskytovateľom služieb tretích strán na poskytovanie služieb, ako je odosielanie e-mailových správ, riadenie údajov, hostovanie našich databáz, poskytovanie služieb spracovania údajov, poskytovanie služieb zákazníkom alebo môžeme zlepšiť alebo pridať údaje o vás od týchto iných subjektov. Títo zástupcovia, dodávatelia alebo partneri nesmú používať tieto údaje iným spôsobom ako na poskytovanie služieb pre nás alebo služieb na spoluprácu, v rámci ktorej s nami spolupracujú (napríklad niektoré z našich produktov sa vyvíjajú a predávajú prostredníctvom spoločných dohôd s inými spoločnosťami).

Partneri tretích strán: Osobné údaje poskytujeme iným farmaceutickým spoločnostiam, ktoré sú našimi spolumarketingovými, distribučnými alebo inými licenčnými partnermi spoločnosti Elanco, kde povinnosť farmakovigilancie pre produkt spoločnosti Elanco vyžaduje takúto výmenu informácií o bezpečnosti. 

Osobné údaje poskytneme, aby sme reagovali na predvolania alebo iné zákonné žiadosti o informácie zo strany vládnych orgánov, vrátane nahlásenia nežiaducich udalostí, splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva, poskytnutia internetovej bezpečnosti alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Vo výnimočne zriedkavých prípadoch, keď ide o národnú, štátnu alebo podnikovú bezpečnosť, vyhradzujeme si právo zdieľať našu celú databázu návštevníkov a zákazníkov s príslušnými vládnymi orgánmi. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj tretej strane v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom podnikania webovej stránky, na ktorú sa tieto informácie vzťahujú. V takom prípade budeme od každého takéhoto kupujúceho požadovať, aby súhlasil s zaobchádzaním s osobnými údajmi v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

 

 

7. Ako dlho uchovávame vaše informácie

Vaše osobné údaje sa uložia na čas potrebný na splnenie legitímnych a zákonných obchodných účelov v súlade s našimi zásadami uchovávania záznamov a platnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Kritériá použité na určenie našich období uchovávania údajov zahŕňajú:

 • Dĺžka trvania nášho trvalého vzťahu s vami a poskytovania služieb (napríklad po dobu, kým ste zapojení do programu alebo naďalej používate naše služby)
 • Či existuje zákonná povinnosť, ktorej podliehame (napríklad niektoré zákony vyžadujú, aby sme uchovávali záznamy o vašich transakciách po určitý čas, aby sme ich mohli vymazať)
 • či je uchovávanie vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad pri prepisoch obmedzení, súdnych sporoch alebo vyšetrovaniach regulačných úradov),
 

 

8. Informácie o deťoch

Naša webová stránka nie je určená ani navrhnutá tak, aby prilákala deti mladšie ako 13 rokov. Okrem toho vedome nezhromažďujeme osobné údaje od žiadnej osoby mladšej ako 18 rokov bez súhlasu rodiča alebo opatrovníka, ak to vyžadujú právne predpisy, a ak chcete odoslať svoje osobné údaje na našej webovej stránke, musíte mať 18 rokov alebo viac.

 

 

9. Citlivé osobné údaje

Spoločnosť Elanco zhromažďuje štátne identifikačné čísla a iné citlivé osobné údaje pri bežnom podnikaní. Spoločnosť Elanco zaviedla primerané technické, fyzické a administratívne záruky, ktoré pomáhajú chrániť tieto informácie a iné citlivé osobné údaje pred nezákonným použitím a oprávneným zverejnením. Všetci pracovníci spoločnosti Elanco sú povinní dodržiavať tieto zavedené postupy, on-line aj off-line. Najmä:

 • Prístup k štátom vydaným identifikačným číslam je obmedzený na tých pracovníkov a poskytovateľov služieb, ktorí potrebujú prístup k informáciám na vykonávanie úloh pre spoločnosť Elanco. Štátne identifikačné čísla sa poskytujú tretím stranám iba v súlade sozavedenými zásadami ochrany osobných údajovspoločnosti Elanco.
 • Štátne identifikačné čísla zverejníme iba tým poskytovateľom služieb, audítorom, poradcom a/alebo nástupcom v záujme, ktorí sú zo zákona alebo zmluvne zaviazaní ich chrániť, alebo (ii) ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon.
 

 

10. Ako zabezpečujeme vaše informácie

Poskytujeme primerané fyzické, elektronické a procedurálne záruky na ochranu osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Napríklad obmedzujeme prístup k týmto informáciám na oprávnených zamestnancov, poskytovateľov služieb a dodávateľov, ktorí potrebujú prístup na vykonávanie činností opísaných v tomto oznámení. Hoci sa snažíme poskytovať primeranú bezpečnosť informácií, ktoré spracúvame a udržiavame, žiadny bezpečnostný systém nedokáže zabrániť všetkým možným porušeniam bezpečnosti.

 

 

11. Medzinárodné prenosy osobných údajov

Naše stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Elanco, ale osobné údaje, ktoré poskytnete, môžu byť prístupné našim pridruženým spoločnostiam, predajcom a dodávateľom v iných krajinách. Podobne ako väčšina medzinárodných podnikov sme centralizovali určité aspekty našich činností spracovania údajov v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré v mnohých prípadoch spôsobia prenos vašich osobných údajov z jednej krajiny do druhej. Jurisdikcie, v ktorých sa budú tieto informácie spracovávať, môžu, ale nemusia mať zákony, ktoré sa snažia o zachovanie súkromia osobných údajov. Napriek tomu, vždy, keď sa vaše osobné údaje prenášajú v rámci spoločnosti Elanco, vaše osobné údaje budú spracované v súlade s podmienkami tohto oznámenia a platnými právnymi predpismi. Zoznam pridružených spoločností spoločnosti Elanco, do ktorých môžu byť vaše osobné údaje prenesené, a jurisdikcie, v ktorých sa tieto subjekty nachádzajú, nájdete v časti Iné zdroje v hornej časti tejto stránky.

Okrem toho, niektorí z dodávateľov tretích strán, ktorým prenášame vaše osobné údaje, môžu mať sídlo na rôznych miestach, z ktorých niektorí môžu mať nižšie štandardy ochrany údajov ako vo vašej domovskej krajine. Pri prenose osobných údajov týmto tretím stranám zabezpečujeme, aby boli zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia, a zaväzujeme tieto tretie strany, aby chránili vaše osobné údaje v súlade s podmienkami tohto oznámenia s príslušnými bezpečnostnými opatreniami. Tieto tretie strany vo všeobecnosti spadajú do dvoch skupín: (i) lokálne poskytovaní dodávatelia, ktorí podporujú jednotlivé pridružené spoločnosti spoločnosti Elanco, ktoré môžu pôsobiť v ktorejkoľvek z krajín, v ktorých spoločnosť Elanco pôsobí; alebo (ii) centrálne zaobstarávaní poskytovatelia služieb, ktorí podporujú spoločnosť Elanco ako celok, ktorá sa môže nachádzať v našich hlavných obchodných lokalitách, najmä v Spojených štátoch amerických (kde máme sídlo).

V prípade potreby spoločnosť Elanco zavádza štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo podobné zmluvné doložky v iných jurisdikciách. To zahŕňa prenosy dodávateľom alebo iným tretím stranám.

 

 

12. Certifikácia štítu ochrany osobných údajov

Zatiaľ čo medzi EÚ a USA Rámec štítu ochrany osobných údajov sa už nemôže používať ani sa naň spoliehať pri prenose osobných údajov, spoločnosť Elanco naďalej dodržiava všetky predpisy EÚ-USA. Záväzky rámca štítu ochrany osobných údajov a sú certifikované pre EÚ-USA a Švajčiarsko-USA. Rámce štítu ochrany osobných údajov , pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a uchovávanie osobných údajov prenášaných z EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva do Spojených štátov amerických. Naše certifikáty nájdete na adrese: www.privacyshield.gov/list Open ( ). Ďalšie informácie o zásadách štítu ochrany osobných údajov nájdete na adrese: www.privacyshield.gov. Naše zásady ochrany osobných údajov hostí štítu ochrany osobných údajov nájdete v časti Ďalšie zdroje v hornej časti tejto stránky.

Ako je vysvetlené v časti „Ako nás kontaktovať“, ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho spracovania vašich osobných údajov na základe štítu ochrany osobných údajov alebo iného vhodného rámca prenosu, alebo ak chcete zobraziť svoje osobné údaje, ktoré spoločnosť Elanco USA spracúva a požiadať o opravu, zmenu alebo vymazanie takýchto údajov, kontaktujte nás vyplnením formulára žiadosti o individuálne práva pomocou odkazov v hornej časti tejto stránky.

Alebo v Spojených štátoch amerických voláte na bezplatné číslo Elanco 1-888-545-5973

Alebo pošlite e-mail na adresu privacy@elancoAH.com

 

 

13. Vaše práva a voľby

Máte právo požiadať nás o informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú a s kým sa tieto informácie poskytujú. Máte tiež právo vidieť a získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme. Ak sa domnievate, že niektorá z týchto informácií je nepresná alebo neúplná, máte právo požiadať o jej opravu alebo vymazanie.

Komunikácia a preferencie

 • Ak už nechcete dostávať e-maily súvisiace s marketingom, môžete použiť odkaz na zrušenie odberu v spodnej časti ktorejkoľvek našej komunikácie alebo môžete odoslať žiadosť pomocou odkazov na jednotlivé práva, ktoré sa nachádzajú v hornej časti tejto stránky
 • Okrem toho sa v Spojených štátoch môžete odhlásiť z prijímania e-mailov súvisiacich s marketingom zavolaním na číslo 1-888-545-5973. 

Ako môžete požiadať o prístup, zmenu, odstránenie, obmedzenie používania alebo namietanie voči spracovaniu vašich osobných údajov

Ak chcete požiadať o prístup, zmenu, odstránenie, obmedzenie používania alebo namietanie voči spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo ak chcete získať elektronickú kópiu vašich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (v rozsahu, v akom vám tieto práva poskytujú právne predpisy), navštívte naše odkazy na práva jednotlivca v hornej časti tejto stránky.

 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa formulára alebo nášho procesu, neváhajte nás kontaktovať na adrese privacy@elancoAH.com.

Z dôvodu vašej ochrany vybavujeme len žiadosti o osobné údaje spojené s e-mailovou adresou, ktorú uvediete vo svojej žiadosti, a pred splnením určitých požiadaviek možno budeme musieť overiť vašu totožnosť. Ak to povoľuje zákon, môžeme účtovať primeraný poplatok na pokrytie nákladov na odpoveď na vašu žiadosť.

Spoločnosť Elanco berie na vedomie a rešpektuje súkromie našich zákazníkov a my sa pokúsime vyhovieť vašej žiadosti čo najskôr a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Portál pre obyvateľov mimo USA. Na uplatnenie vašich práv na ochranu osobných údajov použite odkazy na jednotlivé práva, ktoré sa nachádzajú v hornej časti tejto stránky.

Ak ste nám dali súhlas v súvislosti s konkrétnym konaním alebo činnosťami, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať tak, že sa na nás obrátite, ako je uvedené v časti 14 nižšie.

 

 

14. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo vašich individuálnych práv, môžete odoslať žiadosť pomocou niektorého z našich odkazov na práva jednotlivca, kontaktujte nás na adrese privacy@elancoAH.com alebo v Spojených štátoch amerických zavolajte na bezplatnú linku spoločnosti Elanco na čísle 1-888-545-5973.

 

 

15. Ďalšie informácie

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

Spoločnosť Elanco pôsobí ako nezávislý prevádzkovateľ údajov. 

Pridružené spoločnosti Elanco: majú obmedzené právo používať určité osobné údaje na vlastné účely, a preto sa kvalifikujú ako nezávislí prevádzkovatelia údajov s cieľom plniť svoje vlastné zákonné povinnosti vrátane vedenia účtovných kníh a záznamov.

Môžete sa tiež obrátiť na našu zodpovednú osobu pre vašu krajinu alebo región prostredníctvom adresy privacy@elancoAH.com. Vo svojom e-maile uveďte krajinu, z ktorej nás kontaktujete.

 

 

16. Ako podať sťažnosť

V súlade so zásadami štítu ochrany osobných údajov sa spoločnosť Elanco Animal Health Incorporated zaväzuje vyriešiť sťažnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo používania vašich osobných údajov. Jednotlivci z EÚ a Švajčiarska s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa našich zásad štítu ochrany osobných údajov by sa mali najprv obrátiť na spoločnosť Elanco Animal Health vyplnením žiadosti o individuálne práva.

Alebo pre Spojené štáty americké môžete zavolať na bezplatnú linku Elanco na číslo 1-888-545-5973

Alebo pošlite e-mail na adresu privacy@elancoAH.com

Spoločnosť Elanco Animal Health sa ďalej zaviazala spolupracovať s komisiou zriadenou orgánmi EÚ na ochranu údajov (Data Protection Authority, DPA) a Švajčiarskym federálnym komisárom pre ochranu údajov a informácie (Fowish Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) v súvislosti s nevyriešenými sťažnosťami týkajúcimi sa štítu ochrany osobných údajov v súvislosti s údajmi o ľudských zdrojoch prenesenými z EÚ a Švajčiarska v kontexte pracovnoprávnych vzťahov.

Ak po pokuse o vyriešenie otázky alebo obavy týkajúcej sa ochrany osobných údajov priamo u spoločnosti Elanco kontaktovaním nás pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie máte stále špecifické obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré neboli vyriešené, môžete si zvoliť mediáciu tejto obavy neutrálnou treťou stranou, Americkou rozhodcovskou asociáciou. Pošlite svoje nevyriešené obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov Americkej arbitrážnej asociácii na adresu:

Americká rozhodcovská
asociáciaSlužby podania formulárov
877.495.4185: Bezplatné
číslo877.304.8457: Faxujte
na adresucasefiling@adr.org
http://go.adr.org/privacyshield.html

Pokiaľ ide o osobné údaje pochádzajúce z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, môžete mať tiež možnosť vybrať záväzné rozhodcovské konanie na vyriešenie vašej sťažnosti za určitých okolností. Ďalšie informácie o záväznom rozhodcovskom konaní nájdete v rámci štítu ochrany osobných údajov Ministerstva obchodu USA: Príloha I [Záväzné rozhodcovské konanie] na stránke
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Podajte sťažnosť úradu pre ochranu údajov vo vašej krajine alebo oblasti alebo v prípade údajného porušenia platných právnych predpisov o ochrane údajov na adrese http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Posledná aktualizácia: február 2022


Connect with Elanco

Country selector

Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates. © 2021 Elanco.