Globalna informacja o ochronie prywatności Elanco Animal Health

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Spółka Elanco Animal Health Incorporated i jej podmioty powiązane („Elanco”) stworzyły kompleksowy program ochrony prywatności, a także wyznaczyły Głównego Inspektora Ochrony Danych, aby pomóc w respektowaniu i ochronie Państwa praw do ochrony prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności pozwala Państwu dowiedzieć się, jakie Dane osobowe spółka Elanco może gromadzić, w jaki sposób je wykorzystuje, jak je chroni oraz jakie przysługują Państwo prawa i możliwości wyboru w odniesieniu do Państwa Danych osobowych.

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/4b590e03-b18a-00d2-ed1a-0ad79db125c5/ef42f04b-f23b-4530-a60e-213fcd3198d7/ADC8.jpg
 

 

1. Informacje objęte niniejszą Informacją o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje praktyki Elanco w zakresie ochrony prywatności i ma zastosowanie do wszystkich działań firmy Elanco, w tym do:

  • prowadzonych przez nas witryn internetowych lub usług cyfrowych,
  • aplikacji, w tym aplikacji mobilnych,
  • stron w mediach społecznościowych, które kontrolujemy,
  • wiadomości e-mail, które wysyłamy do Państwa oraz innych wiadomości, które z Państwem wymieniamy.

Łącznie działania te nazywamy „Usługami”.

 

 

2. Informacje, które gromadzimy, i sposób, w jaki sposób je wykorzystujemy

Elanco może gromadzić Dane osobowe, które identyfikują Państwa bezpośrednio lub mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi informacjami w celu Państwa identyfikacji, aby zapewnić Państwu jak najlepsze doświadczenia podczas interakcji z nami. Gromadzone przez nas informacje mogą różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej lub regionu lub preferowanej przez Państwa metody interakcji z nami. Kategorie danych osobowych, które możemy gromadzić, obejmują:

Dane kontaktowe i identyfikacyjne: Możemy gromadzić informacje takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. numery telefonów, adresy lub adresy e-mail), tytuł zawodowy, informacje dotyczące pracodawcy lub przynależności zawodowej, preferencje językowe oraz dane z paszportu i wizy.

Informacje o koncie i preferencje marketingowe: Możemy gromadzić dane dotyczące Państwa konta oraz dane uwierzytelniające do programów Elanco. Możemy również gromadzić informacje na temat Państwa preferencji marketingowych.

Informacje o zakupie: Możemy gromadzić informacje dotyczące zakupionych produktów.

Aktywność w Internecie i sieci: Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo z nami w interakcję online, możemy gromadzić adres IP automatycznie przypisany do Państwa komputera lub urządzenia. Korzystamy również z plików cookie i powiązanych technologii w celu gromadzenia informacji dotyczących sposobu Państwa interakcji z naszymi Witrynami internetowymi, Aplikacjami i treściami internetowymi. Możemy gromadzić informacje o dacie i godzinie Państwa wizyty, odwiedzanych stronach i czasie spędzonym na każdej stronie, typie przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym urządzenia, hasłach wyszukiwanych w Witrynie internetowej, adresie URL wszelkich stron internetowych odwiedzanych przed odwiedzeniem naszych Witryn internetowych oraz po tym (w o tym reklamie, która przekierowała Państwa na naszą Witrynę internetową), a także o tym, czy Państwo kliknęli nasze treści cyfrowe i reklamy w innych witrynach. Gdy uzyskują Państwo dostęp do Aplikacji lub mobilnej wersji Witryny internetowej, gromadzimy informacje dotyczące Państwa urządzenia, unikatowego identyfikatora urządzenia, sieci komórkowej oraz rodzaju przeglądarki, z której Państwo korzystają. Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki Elanco wykorzystuje pliki cookie i powiązane technologie oraz sposobu wyłączania takich plików cookie i powiązanych technologii, należy zapoznać się z punktem 3.

Informacje o lokalizacji: W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy automatycznie gromadzić informacje na temat Państwa dokładnej geolokalizacji, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych witryn internetowych lub aplikacji. Możemy również gromadzić informacje na temat Państwa ogólnej lokalizacji za pomocą Państwa adresu IP oraz kodu pocztowego.

Dane demograficzne: Możemy gromadzić dane demograficzne, takie jak Państwa płeć, narodowość, wiek, data i miejsce urodzenia.

Informacje biometryczne: Możemy gromadzić informacje biometryczne, takie jak informacje wykorzystywane do rozpoznawania twarzy.

Informacje dźwiękowe i wizualne: Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne z obsługą klienta i rejestrować nagrania z monitoringu w naszych obiektach, które mogą obejmować Państwa głos lub wizerunek.

Preferencje i zainteresowania: Możemy gromadzić informacje na temat Państwa zainteresowań i preferencji, aby lepiej zrozumieć, które produkty i usługi mogą Państwa zainteresować lub aby dalej rozwijać relacje lub zarządzać programami rabatowymi i lojalnościowymi.

Zawartość urządzenia: Za Państwa zgodą możemy gromadzić informacje dotyczące treści na Państwa urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w części Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technologii w punkcie 3.

 

 

3. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technologii

Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, aby gromadzić informacje w celu zastosowania analityki, audytów, badań i raportowania. Takie podmioty zewnętrzne mogą korzystać z dzienników serwera, sygnałów nawigacyjnych, znaczników, pikseli i podobnych technologii, a także mogą ustawiać pliki cookie na Państwa komputerze lub innym urządzeniu i uzyskiwać do nich dostęp.


Dostawcy usług lub wydawcy mogą wyświetlać reklamy naszych produktów lub usług na niestowarzyszonych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych podmiotów zewnętrznych w oparciu o Państwa aktywność w Internecie. Prowadzimy programy samoregulacyjne dla tej praktyki, zwane reklamami opartymi na zainteresowaniach lub reklamami behawioralnymi online. Należy pamiętać, że strony internetowe podmiotów zewnętrznych, na których mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy, posiadają własne oświadczenia dotyczące prywatności i wykorzystują technologie, nad którymi nie mamy kontroli. Zachęcamy do uważnego przeczytania tych zasad.


Informacje, które gromadzimy automatycznie, zazwyczaj nie obejmują danych osobowych, ale możemy je przechowywać lub kojarzyć z danymi osobowymi, które gromadzimy w inny sposób lub otrzymujemy od stron trzecich. Możemy również gromadzić „Inne dane”, które zasadniczo nie ujawniają Twojej tożsamości lub nie odnoszą się bezpośrednio do konkretnej osoby.  W zakresie, w jakim Inne dane ujawniają Twoją konkretną tożsamość lub odnoszą się do osoby, będziemy traktować Inne dane jako dane osobowe.


Przeglądarka lub urządzenie

Niektóre dane gromadzimy za pośrednictwem Państwa przeglądarki lub automatycznie za pośrednictwem Państwa urządzenia, np. adres MAC, typ komputera (Windows lub Macintosh), nazwę i wersję systemu operacyjnego, producenta i model urządzenia, język, typ i wersję przeglądarki internetowej oraz nazwę i wersję Usług online, z których Państwo korzystają. Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić prawidłowe działanie naszych Usług.Aplikacje

Gromadzimy informacje, gdy pobierają Państwo aplikację i korzystają z niej, takie jak dane dotyczące użytkowania aplikacji, data i godzina uzyskania przez aplikację na Państwa urządzeniu dostępu do naszych serwerów oraz dane i pliki pobrane do aplikacji na podstawie numeru Państwa urządzenia. Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić prawidłowe działanie naszych Usług internetowych. Nasze aplikacje mogą zawierać pakiety programistyczne (SDK) podmiotów zewnętrznych, które mogą gromadzić i przesyłać inne informacje w celu umożliwienia korzystania z różnych funkcji aplikacji. Możemy również zbierać identyfikatory reklamowe urządzeń mobilnych w celu poprawy i personalizacji Państwa obsługi oraz dostarczania odpowiednich produktów, treści lub reklam wyświetlanych Państwu w naszej witrynie internetowej, w aplikacjach lub reklamach zewnętrznych.


  • Rezygnacja w aplikacji mobilnej. Aby zrezygnować w aplikacjach mobilnych, można dostosować preferencje reklamowe na swoim urządzeniu mobilnym (na przykład w systemie iOS należy przejść do opcji Ustawienia > Prywatność > Reklama > Ogranicz śledzenie reklam, a w systemie Android należy przejść do opcji Ustawienia > Google > Reklamy > Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach). Można również zrezygnować z usług firm, które uczestniczą w narzędziu AppChoices organizacji Digital Advertising Alliance, pobierając je tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Więcej informacji na temat rezygnacji na urządzeniach mobilnych można znaleźć tutaj.


Pliki cookie

Wykorzystujemy technologię zwaną „plikiem cookie” do zbierania określonych informacji. Plik cookie to mały plik z danymi, który jest przechowywany bezpośrednio na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego Państwo korzystają. Gromadzimy informacje takie jak typ przeglądarki, odwiedzane strony, odsyłający adres URL, preferencje językowe i inne zagregowane dane o ruchu. Używamy funkcjonalnych plików cookie w celu uzyskania danych w celach zapewnienia bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, skuteczniejszego wyświetlania treści, zbierania danych statystycznych, personalizacji Państwa obsługi podczas korzystania z naszych Usług oraz rozpoznawania Państwa komputera w celu ułatwienia korzystania z naszych Usług. Zbieramy również statystyczne dane cookie dotyczące korzystania z naszych Usług w celu ciągłego ulepszania ich konstrukcji i funkcjonalności, zrozumienia sposobu ich wykorzystywania oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów.


Pliki cookie mogą być umieszczane na Państwa komputerze zarówno przez nas, jak i przez osoby trzecie, z którymi utrzymujemy relacje, np. firmy świadczące usługi analityczne (dalej omawiane poniżej) i sieci reklamowe w Internecie. Reklamowe pliki cookie umożliwiają nam wybór reklam lub ofert, które najprawdopodobniej będą dla Państwa najbardziej interesujące i wyświetlanie ich Państwu.

Te pliki cookie umożliwiają wykorzystanie określonych usług, których używamy, w tym reklamy, śledzenia odwiedzających, personalizacji, analizy stron i usług bezpieczeństwa, w tym rozwiązań reCAPTCHA, a dane mogą być ujawniane naszym dostawcom i innym osobom trzecim, z którymi łączy nas relacja w tych celach. Ponadto pliki cookie mogą być wykorzystywane do remarketingu ofert pracy w Stanach Zjednoczonych. W przypadku większości przeglądarek internetowych lub innego oprogramowania można zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach należy zapoznać się z instrukcjami przeglądarki. W przypadku odrzucenia plików cookie funkcjonalność witryny może być ograniczona i mogą nie być Państwo w stanie korzystać z wielu funkcji witryny.


Jeśli chcą Państwo zrezygnować z plików cookie wykorzystywanych do reklam ukierunkowanych lub zarządzać nimi, mogą to Państwo zrobić, korzystając z opcji dostępnych w ramach Network Advertising Initiative pod adresem:  http://www.networkadvertising.org/choices/ oraz Digital Advertising Alliance pod adresem:  http://www.aboutads.info/choices/. Reklamy wyświetlane Państwu za pomocą tej technologii będą zazwyczaj miały w rogu logo adchoices, które również można kliknąć, aby rozpocząć ten procedurę rezygnacji. Ponadto, jeśli otrzymują Państwo reklamy w mediach społecznościowych (np. na Facebooku lub Instagramie), mogą Państwo sprawdzić oświadczenie o ochronie prywatności i warunki korzystania ze strony, aby określić, jak zaprzestać wyświetlania takich reklam.


Sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie

Korzystamy z sygnałów nawigacyjnych (zwanych również znacznikami pikselowymi, znacznikami akcji i technologią czystych GIFów), które umożliwiają zbieranie informacji z dzienników w sieci Web. Sygnał nawigacyjny to mały element graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, którego zadaniem jest śledzenie wyświetlanych stron lub otwieranych wiadomości. Informacje z dzienników w sieci Web są gromadzone, gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych witryn internetowych przez komputer, na którym znajduje się nasza witryna internetowa (zwany „serwerem internetowym”). Możemy korzystać z sygnałów nawigacyjnych, aby określić, czy otworzyli Państwo wysłaną przez nas wiadomość e-mail i czy podjęli Państwo w związku z nią działania. Sygnały nawigacyjne pomagają również analizować skuteczność witryn internetowych, mierząc liczbę odwiedzających witrynę lub liczbę odwiedzających, którzy kliknęli kluczowe elementy witryny.


Wtyczki mediów społecznościowych

Nasza witryna internetowa może wykorzystywać wtyczki mediów społecznościowych, aby umożliwić Państwu łatwe udostępnianie informacji innym osobom. Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, operator wtyczki mediów społecznościowych, która znajduje się na naszej stronie, może umieścić na Państwa komputerze plik cookie, który umożliwi mu rozpoznawanie na swojej stronie internetowej osób, które wcześniej odwiedziły nasze witryny. Jeśli wcześniej zalogowali się Państwo na stronie mediów społecznościowych podczas przeglądania naszej witryny, wtyczki mediów społecznościowych mogą pozwolić, aby strona mediów społecznościowych otrzymywała możliwe do bezpośredniego zidentyfikowania informacje o Państwu, które pokazują, że odwiedzili Państwo naszą witrynę. Wtyczka mediów społecznościowych może gromadzić te informacje w przypadku osób, które zalogowały się w sieciach społecznościowych, niezależnie od tego, czy osoby te wchodzą w interakcję z naszą witryną internetową. Ponadto, wtyczki mediów społecznościowych umożliwiają witrynie mediów społecznościowych udostępnianie informacji na temat Państwa działań na naszej stronie internetowej innym użytkownikom ich strony mediów społecznościowych. Elanco nie kontroluje żadnych treści z wtyczek mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat wtyczek mediów społecznościowych z witryn mediów społecznościowych można znaleźć w oświadczeniach dotyczących prywatności i udostępniania danych tych witryn.


Reklamy zewnętrzne i cyfrowe

Współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi w celu dostarczania usług reklamowych ukierunkowanych na podstawie Państwa przeszłej aktywności online na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i na urządzeniach (które to usługi są często określane jako „reklamy oparte na zainteresowaniach”). Nasi partnerzy reklamowi mogą gromadzić informacje na temat Państwa aktywności w naszych Usługach na Państwa obecnym urządzeniu i łączyć je z informacjami na temat Państwa aktywności w innych witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych i urządzeniach. Mogą oni zbierać takie informacje za pomocą dzienników serwerów, plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, znaczników, pikseli, identyfikatorów reklam mobilnych (takich jak pliki cookie Facebooka lub identyfikator reklamowy Google), łączy między urządzeniami i podobnych technologii. Na przykład nasi partnerzy reklamowi mogą wykorzystać fakt, że odwiedzili Państwo naszą witrynę internetową, aby kierować reklamy przeznaczone dla Państwa na inne strony internetowe i aplikacje mobilne na Państwa obecnym urządzeniu lub innym urządzeniu, z którego Państwo korzystają. Jeśli zalogują się Państwo do tej samej usługi online na wielu urządzeniach lub jeśli Państwa urządzenia posiadają podobne atrybuty, które potwierdzają, że są używane przez tę samą osobę lub gospodarstwo domowe, mogą oni łączyć Państwa przeglądarki lub urządzenia. Oznacza to, że informacje o Państwa aktywności na stronach internetowych lub w aplikacjach w bieżącej przeglądarce lub na bieżącym urządzeniu mogą być łączone i wykorzystywane z informacjami zebranymi z innych Państwa przeglądarek lub urządzeń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach i łączenia między urządzeniami należy odwiedzić stronę Network Advertising Initiative (“NAI”) oraz Digital Advertising Alliance (“DAA”).


European Interactive Digital Advertising Alliance prowadzi witrynę internetową, na której osoby fizyczne mogą zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach pokazywanych przez niektóre lub wszystkie firmy zajmujące się reklamą sieciową uczestniczące w programie. Informacje na temat EIDAA można znaleźć pod adresem  www.youronlinechoices.eu

Należy pamiętać, że opisane powyżej rezygnacje będą miały zastosowanie wyłącznie do konkretnej przeglądarki lub urządzenia, na którym złożą Państwo rezygnację, dlatego konieczne będzie odrębne rezygnowanie na wszystkich przeglądarkach i urządzeniach. Jeśli usuną Państwo lub zresetują pliki cookie lub identyfikatory reklam mobilnych, zmienią przeglądarki (w tym zaktualizują niektóre przeglądarki) lub użyją innego urządzenia, pliki cookie lub narzędzia rezygnacji mogą przestać działać i będą Państwo musieli dokonać ponownej rezygnacji.


Analiza. Gromadzimy dane za pośrednictwem usługi Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie i technologie do zbierania i analizowania danych dotyczących korzystania z naszych Usług. Usługi te gromadzą dane dotyczące korzystania z innych witryn internetowych, aplikacji i zasobów internetowych. Informacje na temat praktyk Google można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/‌partners/  i zgłosić rezygnację, pobierając dodatek Google Analytics do przeglądarki umożliwiający rezygnację dostępny na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Państwa adres IP. Gromadzimy Państwa adres IP, numer automatycznie przypisany do komputera, z którego Państwo korzystają, przez Państwa dostawcę usług internetowych (ISP). Adres IP wraz z godziną wizyty i odwiedzanymi stronami jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany w naszych plikach dziennika serwera, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych Usług. Wykorzystujemy adresy IP do obliczania poziomów wykorzystania, diagnozowania problemów z serwerem i administrowania Usługami. Na podstawie adresu IP możemy również określić Państwa przybliżoną lokalizację.


Dane zbiorcze i dane segmentowane. Możemy agregować dane, które gromadzimy, a te zagregowane dane nie będą umożliwiać identyfikacji tożsamości użytkownika ani innych użytkowników.  Możemy również wykorzystywać zarówno Dane osobowe, jak i Inne dane w celu podziału klientów na segmenty lub grupy w celu zapewnienia bardziej odpowiednich reklam.


Nie śledź

Istnieją różne sposoby zapobiegania śledzeniu aktywności online. Na przykład, mogą Państwo ustawić w swojej przeglądarce preferencje, które ostrzegają odwiedzane witryny internetowe, że nie chcą Państwo, aby gromadziły one określone informacje na Państwa temat. Jest to tzw. sygnał Nie śledź (Do-Not-Track, „DNT”). Należy pamiętać, że obecnie nasza witryna internetowa i zasoby internetowe nie odpowiadają na te sygnały z przeglądarek internetowych. Obecnie nie ma powszechnie przyjętych standardów dotyczących tego, co firma powinna zrobić w przypadku wykrycia sygnału DNT.

 

 

4. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje praktyki Elanco w zakresie ochrony prywatności danych osobowych i innych danych, które zbieramy w następujący sposób:

Usługi online. Gromadzimy Dane osobowe (lub inne dane) podczas Państwa interakcji z naszymi Usługami polegających na wykonywaniu takich działań, jak, między innymi, przeglądanie, zakup towarów i usług z naszych Witryn internetowych lub Aplikacji, komunikowanie się z nami lub innego rodzaju łączenie się z nami bądź publikowanie treści na stronach mediów społecznościowych, subskrypcja newslettera lub udział w ankiecie, konkursie lub ofercie promocyjnej.

Wizyty i interakcje offline. Gromadzimy Dane osobowe, gdy odwiedzamy Państwa miejsce prowadzenia działalności. Ponadto gromadzimy Dane osobowe, gdy biorą Państwo udział w wydarzeniach promocyjnych, które organizujemy, sponsorujemy lub w których uczestniczymy.

Centra obsługi klienta. Gromadzimy Dane osobowe, gdy komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub czatu internetowego bądź kontaktują się Państwo z działem obsługi klienta. Komunikaty te mogą być nagrywane w celu kontroli jakości i w celach szkoleniowych.

Programy rabatowe, przypominające i lojalnościowe. Gromadzimy Dane osobowe, gdy uczestniczą Państwo w programie rabatowym, przypominającym lub lojalnościowym.

Inne źródła. Gromadzimy Dane osobowe z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi i inne osoby trzecie.

 

 

6. Powody, dla których Państwa dane są udostępniane

Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe naszym pełnomocnikom, wykonawcom lub partnerom w związku z pracą, którą wykonują dla spółki Elanco lub we współpracy z nią, na przykład:

Podmioty stowarzyszone Elanco: Ujawniamy Dane osobowe podmiotom powiązanym Elanco w celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, takich jak świadczenie Usług, komunikowanie się z Państwem, usprawnianie programów i realizacja naszych celów biznesowych.

Dostawcy usług: Ujawniamy Dane osobowe usługodawcom zewnętrznym w celu świadczenia usług, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail, zarządzanie danymi, hostowanie naszych baz danych, świadczenie usług przetwarzania danych oraz świadczenie usług dla klienta; możemy również poprawiać lub dodawać dane na Państwa temat uzyskane od tych innych podmiotów. Takim pełnomocnikom, wykonawcom lub partnerom zabrania się wykorzystywania tych danych w jakikolwiek inny sposób niż w celu świadczenia usług na naszą rzecz lub w celu współpracy, w którą są zaangażowani (na przykład niektóre z naszych produktów są opracowywane i wprowadzane na rynek na podstawie umów zawartych wspólnie z innymi firmami).

Partnerzy zewnętrzni: Ujawniamy Dane osobowe innym firmom farmaceutycznym, które są naszymi partnerami w zakresie wspólnego marketingu, wspólnej dystrybucji lub innymi licencjonowanymi partnerami Elanco, jeśli obowiązek nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczący produktu Elanco wymaga takiej wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Będziemy udostępniać Dane osobowe w celu reagowania na wezwania sądowe lub inne zgodne z prawem żądania władz państwowych, w tym w celu zgłaszania zdarzeń niepożądanych, spełniania wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa, zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie lub gdy wymaga tego prawo. W wyjątkowo rzadkich przypadkach, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe, stanowe lub firmowe, zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia całej naszej bazy danych gości i klientów odpowiednim organom rządowym. Możemy również przekazywać Państwa Dane osobowe osobie trzeciej w związku ze sprzedażą, cesją lub innym przeniesieniem działalności witryny, której dotyczą dane, w którym to przypadku będziemy wymagać od każdego takiego nabywcy zgody na przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

 

 

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa Dane osobowe zostaną zapisane na czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów biznesowych zgodnie z naszymi politykami przechowywania dokumentacji oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.


Kryteria stosowane do określania stosowanych przez nas okresów przechowywania obejmują:

okres, przez jaki utrzymujemy z Państwem stałą relację i świadczymy Państwu Usługi (na przykład tak długo, jak długo są Państwo zaangażowani w program lub korzystają z naszych Usług)

istnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania dokumentacji Państwa transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć)

konieczność przechowywania, biorąc pod uwagę naszą pozycję prawną (np. w przypadku przedawnienia, postępowania sądowego lub dochodzeń regulacyjnych)

 

 

8. Informacje dotyczące dzieci

Nasza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia ani nie została zaprojektowana tak, aby być atrakcyjną dla dzieci poniżej 13. roku życia. Co więcej, nie gromadzimy świadomie Danych osobowych od osób poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna, jeśli jest ona wymagana przez prawo, a Państwo musicie mieć ukończone 18 lat, aby przesłać swoje Dane osobowe na naszej stronie internetowej.

 

 

9. Wrażliwe dane osobowe

W ramach swojej zwykłej działalności Elanco gromadzi numery identyfikacyjne wydane przez organy rządowe i inne wrażliwe Dane osobowe. Elanco wdrożyła uzasadnione zabezpieczenia techniczne, fizyczne i administracyjne w celu ochrony tych informacji i innych wrażliwych Danych osobowych przed bezprawnym wykorzystaniem i ujawnieniem. Wszyscy pracownicy Elanco są zobowiązani do przestrzegania tych ustalonych procedur, zarówno online, jak i offline. W szczególności:

Dostęp do numerów identyfikacyjnych wydanych przez organy rządowe jest ograniczony do tych pracowników i usługodawców, którzy potrzebują dostępu do tych informacji w celu wykonywania zadań na rzecz Elanco. Numery identyfikacyjne wydawane przez organy rządowe są ujawniane osobom trzecim wyłącznie zgodnie z ustaloną polityką prywatności Elanco.

Ujawniamy numery identyfikacyjne wydane przez organy rządowe tym usługodawcom, audytorom, doradcom lub następcom prawnym, którzy są prawnie lub umownie zobowiązani do ich ochrony lub (ii) w zakresie wymaganym bądź dozwolonym przez prawo.

 

 

10. Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Aby chronić Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem tej witryny internetowej zapewniamy uzasadnione zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne. Na przykład ograniczamy dostęp do tych informacji do upoważnionych pracowników, usługodawców i wykonawców, którzy potrzebują dostępu w celu wykonywania czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Chociaż staramy się zapewnić uzasadnione bezpieczeństwo przetwarzanych i przechowywanych informacji, żaden system bezpieczeństwa nie może zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.

 

 

11. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Nasze witryny są własnością firmy Elanco i są przez nią obsługiwane, ale podane przez Ciebie dane osobowe mogą być dostępne dla naszych podmiotów stowarzyszonych, dostawców i dostawców w innych krajach. Podobnie jak w przypadku większości firm międzynarodowych, scentralizowaliśmy niektóre aspekty naszych działań związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co w wielu przypadkach będzie skutkować przekazywaniem Państwa Danych osobowych z jednego kraju do drugiego. W jurysdykcjach, w których informacje te będą przetwarzane, mogą, ale nie muszą, obowiązywać przepisy mające na celu ochronę prywatności danych osobowych. Niemniej jednak, gdy Dane osobowe Użytkownika są przekazywane w ramach Elanco, Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej Informacji i obowiązującymi przepisami prawa. Lista podmiotów stowarzyszonych Elanco, do których mogą być przekazywane Twoje dane osobowe, oraz jurysdykcji, w których te podmioty są zlokalizowane, znajduje się w sekcji Inne zasoby u góry tej strony.

Ponadto niektórzy z dostawców zewnętrznych, którym przekazujemy Państwa Dane osobowe, mogą znajdować się w innych lokalizacjach, z których część może mieć niższe standardy ochrony danych niż w Państwa kraju. Przekazując Dane osobowe takim podmiotom zewnętrznym, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia i zobowiązujemy te podmioty zewnętrzne do ochrony Danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Informacji, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa. Te podmioty zewnętrzne dzielą się szeroko na dwie grupy: (i) lokalnych dostawców wspierających poszczególne podmioty powiązane Elanco, którzy mogą prowadzić działalność w dowolnym kraju, w którym Elanco prowadzi działalność, lub (ii) dostawców usług nabywanych centralnie, wspierających Elanco jako całość, którzy mogą znajdować się w naszych głównych lokalizacjach biznesowych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych (gdzie mamy główną siedzibę).

W razie potrzeby Elanco wdraża standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub podobne klauzule umowne w innych jurysdykcjach. Obejmuje to przekazywanie danych dostawcom lub innym podmiotom zewnętrznym.

 

 

12. Certyfikat Tarczy Prywatności

Podczas gdy UE-USA Ramy Tarczy Prywatności nie mogą być już wykorzystywane ani wykorzystywane do przekazywania danych osobowych, firma Elanco nadal przestrzega wszystkich zasad obowiązujących w UE-USA. Obowiązki wynikające z programu Tarcza Prywatności oraz certyfikaty EU-USA i Swiss-USA. Ramy Tarczy Prywatności , dotyczącej gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Danych osobowych przesyłanych z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Nasze certyfikaty można znaleźć pod adresem: www.privacyshield.gov/list . Więcej informacji na temat zasad Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie: www.privacyshield.gov. Nasze Zasady ochrony prywatności gości można znaleźć w sekcji Inne zasoby u góry tej strony.


Jak wyjaśniono w części „Jak się z nami skontaktować”, w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych w ramach Tarczy Prywatności lub innych odpowiednich ram przekazywania danych lub w celu uzyskania dostępu do Państwa Danych osobowych przetwarzanych przez firmę Elanco w Stanach Zjednoczonych i żądania poprawienia, zmiany lub usunięcia takich danych, prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie Formularza wniosku dotyczącego praw osób fizycznych, korzystając z linków u góry tej strony.

 

 

13. Państwa prawa i możliwości

Mają Państwo prawo zażądać od nas informacji na temat sposobu wykorzystywania Państwa Danych osobowych oraz tego, komu te dane są udostępniane. Mają Państwo również prawo do wglądu do Danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat i otrzymania ich kopii . Jeśli uważają Państwo, że którekolwiek z tych informacji są niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania lub usunięcia.


Komunikacja i preferencje

  • Jeśli nie chcesz już otrzymywać e-maili marketingowych, możesz skorzystać z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole naszej komunikacji lub złożyć wniosek, korzystając z linków do praw osób fizycznych znajdujących się na górze tej strony
  • Ponadto w Stanach Zjednoczonych można zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail związanych z marketingiem, dzwoniąc pod numer 1-888-545-5973. 

W jaki sposób można zażądać dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia wykorzystywania lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania?

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, zmienić, usunąć, ograniczyć wykorzystywanie lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, które wcześniej nam podałeś, lub jeśli chcesz otrzymać elektroniczną kopię swoich Danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy (w zakresie, w jakim prawa te zostały Ci przekazane przez prawo), odwiedź nasze Łącza do praw osób fizycznych na górze tej strony.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących formularza lub naszego procesu prosimy o kontakt pod adresem privacy@elancoAH.com.


Dla Państwa ochrony realizujemy tylko żądania dotyczące Danych osobowych powiązanych z adresem e-mail podanym w Państwa żądaniu i przed realizacją określonych żądań możemy być zmuszeni do zweryfikowania Państwa tożsamości. Jeśli zezwala na to prawo, możemy naliczyć odpowiednią opłatę na pokrycie kosztów odpowiedzi na Państwa żądanie.

Elanco uznaje i szanuje prywatność swoich Klientów i będzie starać się spełnić Państwa prośbę tak szybko, jak to możliwe i zgodnie z obowiązującym prawem.

Portal dla osób niebędących rezydentami USA, aby skorzystać z przysługujących ci praw do prywatności, skorzystaj z odnośników do praw indywidualnych znajdujących się na górze tej strony.

Jeśli udzielili nam Państwo zgody w związku z konkretnym działaniem lub działaniami, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 14 poniżej.

 

 

14. Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub praw osób fizycznych mogą Państwo złożyć wniosek poprzez jeden z naszych formularzy dotyczących praw osób fizycznych (łącze do formularzy), kontaktując się z nami pod adresem privacy@elancoAH.com lub, w USA, dzwoniąc do Elanco na bezpłatny numer telefonu 1-888-545-5973.

 

 

15. Dodatkowe informacje

ADMINISTRATOR DANYCH

Elanco działa jako niezależny administrator danych.

Podmioty powiązane Elanco: mają ograniczone prawo do wykorzystywania określonych Danych osobowych do własnych celów i dlatego kwalifikują się jako niezależni Administratorzy danych w celu spełnienia swoich obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg i rejestrów.


Elanco działa jako niezależny administrator danych.

Podmioty powiązane Elanco: mają ograniczone prawo do wykorzystywania określonych Danych osobowych do własnych celów i dlatego kwalifikują się jako niezależni Administratorzy danych w celu spełnienia swoich obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg i rejestrów.


 

 

16. Jak złożyć skargę?

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności spółka Elanco Animal Health Incorporated zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się ze spółką Elanco Animal Health, wypełniając Formularza żądania dotyczącego praw osób fizycznych

W Stanach Zjednoczonych można zadzwonić do Elanco pod bezpłatny numer 1-888-545-5973

Można również wysłać wiadomość e-mail na adres  privacy@elancoAH.com


Spółka Elanco Animal Health zobowiązała się również do współpracy z panelem utworzonym przez organy ochrony danych UE oraz szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg złożonych na podstawie Tarczy Prywatności, dotyczących danych kadrowych przesyłanych z UE i Szwajcarii w kontekście stosunku pracy.

Jeśli po próbie uzyskania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące prywatności bezpośrednio zgłoszone Elanco za pomocą danych kontaktowych wymienionych powyżej nadal mają Pańśtwo konkretne wątpliwości dotyczące prywatności, które nie zostały rozwiązane, mogą Państwo zdecydować się na mediację tego problemu prowadzoną przez neutralny podmiot zewnętrzny, Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association). Nierozstrzygnięte wątpliwości dotyczące prywatności należy zgłaszać Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Arbitrażowemu na adres:

American Arbitration Association
Case Filing Services
877.495.4185: Bezpłatny numer telefonu
877.304.8457: Faks
casefiling@adr.org
http://go.adr.org/privacyshield.html

W odniesieniu do Danych osobowych pochodzących z UE, EOG lub Szwajcarii, w pewnych okolicznościach mogą Państwo również mieć możliwość wyboru wiążącego arbitrażu w celu rozstrzygnięcia Państwa skargi. Więcej informacji na temat wiążącego arbitrażu można znaleźć w programie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA: Załącznik I [Wiążący arbitraż] pod adresem
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Skargę należy złożyć do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie lub w lokalizacji, w której doszło do domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych, za pośrednictwem strony http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .

Zmiany w naszych praktykach ochrony prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności. Gdy będziemy je aktualizować, dla Państwa wygody udostępnimy zaktualizowane powiadomienie na tej stronie. Zachęcamy do okresowego sprawdzania tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z tej Strony podlega aktualnej polityce prywatności, a my zawsze będziemy traktować dane osobowe zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w momencie zbierania danych osobowych.

 

Ostatnia aktualizacja: luty 2022 r.


Connect with Elanco

Country selector

Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates. © 2021 Elanco.