Globální oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Elanco Animal Health

Vaše soukromí je pro nás důležité. Společnost Elanco Animal Health Incorporated a její pobočky (dále jen „Elanco“) zavedly komplexní program na ochranu soukromí, včetně pověřence pro ochranu osobních údajů (Chief Privacy Officer), který je určen k tomu, aby nám pomáhal respektovat a chránit vaše práva na ochranu soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vás bude informovat, jaké osobní údaje může Elanco shromažďovat, jak je používáme, jak je chráníme a jaká máte práva a možnosti volby ve vztahu k vašim osobním údajům.

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/4b590e03-b18a-00d2-ed1a-0ad79db125c5/ef42f04b-f23b-4530-a60e-213fcd3198d7/ADC8.jpg
 

 

1. Informace, kterých se toto oznámení o ochraně osobních údajů týká

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje postupy společnosti Elanco v oblasti ochrany osobních údajů a vztahuje se na všechny operace společnosti Elanco, včetně:

  • námi provozovaných webových stránek nebo digitálních služeb;
  • softwarových aplikací, včetně mobilních;
  • stránek sociálních médií, které máme pod kontrolou;
  • e-mailových zpráv, které vám zasíláme, a další vaší komunikace s námi.

Souhrnně tyto operace označujeme jako „služby”

 

 

2. Informace, které shromažďujeme, a jak je používáme

Společnost Elanco může shromažďovat osobní údaje, které vás buď přímo identifikují, nebo by mohly být použity v kombinaci s jinými informacemi, aby vás identifikovaly, abychom vám při komunikaci s námi zajistili co nejlepší funkce a možnosti. Informace, které shromažďujeme, se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti / regionu nebo preferovaném způsobu interakce s námi. Mezi kategorie osobních údajů, které můžeme shromažďovat, patří:

Kontaktní a identifikační údaje: Můžeme shromažďovat informace, jako je vaše jméno, kontaktní údaje (např. telefonní čísla, adresa nebo e-mail), profesní označení, zaměstnavatel nebo profesní sdružení, jazykové preference a informace o pasu a vízu.

Informace o účtu a marketingové preference: Můžeme shromažďovat údaje o vašem účtu a přihlašovací údaje pro programy společnosti Elanco. Můžeme také shromažďovat informace o vašich marketingových preferencích.

Informace o nákupech: Můžeme např. shromažďovat informace o výrobcích, které jste si zakoupili.

Aktivita na internetu a v síti: Můžeme shromažďovat adresu IP, která je automaticky přiřazena vašemu počítači nebo zařízení pokaždé, když s námi komunikujete online. Rovněž používáme soubory cookie a související technologie k shromažďování informací souvisejících s tím, jak pracujete s našimi webovými stránkami, aplikacemi a online obsahem. Můžeme shromažďovat informace o datu a čase vaší návštěvy, stránkách, které navštívíte, a čase, který na každé stránce strávíte, o typu internetového prohlížeče, který používáte, o operačním systému vašeho zařízení, vaše hledané termíny na webových stránkách, adresu URL jakýchkoli webových stránek, které jste navštívili před návštěvou našich webových stránek a po ní (včetně reklamy, která vás na naše webové stránky odkázala), a zda kliknete na náš digitální obsah nebo reklamu na jiných stránkách nebo s nimi interagujete. Když vstupujete do aplikace nebo do mobilní verze webových stránek, shromažďujeme informace o vašem zařízení, jedinečný identifikátor vašeho zařízení, informace o vaší mobilní síti a typu prohlížeče, který používáte. Informace o tom, jak Elanco používá soubory cookie a související technologie a jak takové soubory cookie a související technologie zakázat, naleznete v oddíle 3.

Informace o poloze: Když navštívíte naše webové stránky nebo vstoupíte do aplikace(í), můžeme v rozsahu povoleném platnými zákony automaticky shromažďovat informace o vaší přesné zeměpisné poloze.  Můžeme také shromažďovat informace o vaší přibližné poloze pomocí vaší IP adresy a vašeho PSČ.

Demografické údaje: Můžeme shromažďovat demografické údaje, jako je vaše pohlaví, národnost, věk, datum a místo narození.

Biometrické informace: Můžeme shromažďovat biometrické informace, jako např. informace používané k rozpoznávání obličeje.

Zvukové a vizuální informace: V našich zařízeních můžeme nahrávat telefonáty s naším zákaznickým servisem a bezpečnostní záznamy, které mohou zahrnovat váš hlas a/nebo zobrazení.

Preference a zájmy: Můžeme shromažďovat informace o vašich zájmech a preferencích, abychom lépe porozuměli tomu, které produkty a služby by vás mohly zajímat, nebo abychom dále rozvíjeli náš vztah nebo spravovali programy slev a věrnostní programy.

Obsah zařízení: S vaším svolením můžeme shromažďovat informace týkající se obsahu ve vašem zařízení. Další informace naleznete v oddíle 3 Informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

 

 

3. Informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií

Spolupracujeme s třetími stranami, které jsou poskytovateli služeb, které shromažďují informace za účelem zapojení se do analytiky, provádění auditů, výzkumu a vytváření sestav.  Tyto třetí strany mohou používat protokoly serverů, webové signály („web beacons“), tagy, pixely a podobné technologie a mohou nastavovat soubory cookie a mít k nim přístup ve vašem počítači nebo jiném zařízení.


Na základě vašich online aktivit mohou poskytovatelé služeb nebo vydavatelé zobrazovat reklamy na naše produkty nebo služby na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích nepřidružených třetích stran. U tohoto postupu podporujeme samoregulační programy, jimž se říká zájmově orientovaná reklama nebo online behaviorální reklama.  Upozorňujeme, že webové stránky třetích stran, na kterých byste mohli vidět naše reklamy, mají svá vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů a používají technologie, které nemáme pod kontrolou. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli.


Informace, které shromažďujeme automaticky, obvykle nezahrnují osobní údaje, ale můžeme je uchovávat nebo spojovat s osobními údaji, které shromažďujeme jiným způsobem nebo získáváme od třetích stran. Můžeme také shromažďovat „Další údaje“, které obecně neodhalují vaši konkrétní identitu nebo se přímo nevztahují k identifikované osobě.  V rozsahu, v jakém ostatní údaje odhalují vaši konkrétní identitu nebo se vztahují k jednotlivci, budeme s dalšími údaji zacházet jako s osobními údaji.


Prohlížeč nebo zařízení

Některé údaje shromažďujeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo automaticky prostřednictvím vašeho zařízení, jako je adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), název a verze operačního systému, výrobce a model zařízení, jazyk, typ a verze internetového prohlížeče a název a verze online služeb, které používáte.  Tyto údaje používáme k zajištění řádného fungování našich služeb. 


  • Vyjádření výslovného nesouhlasu ve webovém prohlížeče Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas ve webovém prohlížeči, navštivte  http://optout.aboutads.info/ a http://optout.networkadvertising.org. Chcete-li zachovat volby, které jste na stránce webových voleb DAA (Digital Advertising Alliance) provedli, můžete si nainstalovat rozšíření DAA „Protect My Choices“, které je k dispozici na stránce http://www.aboutads.info/PMC


Aplikace

Když stahujete a používáte aplikaci, shromažďujeme na základě čísla vašeho zařízení takové informace, jako jsou údaje o využití aplikace, datum a čas, kdy aplikace na vašem zařízení přistupuje k našim serverům, a jaká data a soubory byly do aplikace staženy.  Tyto údaje používáme k zajištění řádného fungování našich online služeb.  Naše aplikace mohou obsahovat sady pro vývoj softwaru (software development kits, SDK) od třetích stran, které mohou shromažďovat a přenášet další informace, aby byly v aplikaci umožněny různé funkce.  Můžeme také shromažďovat reklamní identifikátory mobilních zařízení, abychom zdokonalili a přizpůsobili vaše prostředí a zajistili, že se vám na našich webových stránkách, v aplikacích nebo v externí reklamě budou zobrazovat relevantní produkty, obsah nebo reklamy. 


  • Vyjádření výslovného nesouhlasu v mobilní aplikaci.  Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas v mobilních aplikacích, můžete upravit předvolby pro reklamy na svém mobilním zařízení (například v iOS přejděte na Nastavení > Soukromí > Reklamy > Omezit sledování reklam a v Androidu přejděte na Nastavení > Google > Reklamy > Odhlásit se z personalizace reklam). U společností, které se podílejí na nástroji AppChoices Digital Advertising Alliance, můžete vyjádřit výslovný nesouhlas také tak, že si tento nástroj stáhnete  zde a budete postupovat podle pokynů v aplikaci. Další informace týkající se vyjádření výslovného nesouhlasu v mobilních zařízeních naleznete zde.


Cookies

K shromažďování určitých informací používáme technologii zvanou „cookie“. Soubor cookie je malý datový soubor, který je uložen přímo v počítači nebo mobilním zařízení, které používáte.  Shromažďujeme informace, jako je typ prohlížeče, navštívené stránky, odkazující adresa URL, jazykové předvolby a další agregované údaje o provozu.  Funkční soubory cookie používáme k získávání dat pro účely zabezpečení, k usnadnění navigace, k efektivnějšímu zobrazování obsahu, ke shromažďování statistických údajů, k přizpůsobení vašeho prostředí při používání našich služeb a k rozpoznání vašeho počítače, což vám pomůže při používání našich služeb.  Shromažďujeme také údaje statistických souborů cookie o používání našich služeb, abychom neustále zlepšovali design a funkčnost, pochopili, jak se používají, a aby nám to pomáhalo při řešením otázek. 


Soubory cookie můžeme do vašeho počítače ukládat jak my, tak třetí strany, s nimiž máme vztah, jako jsou například společnosti poskytující webové analytické služby (probrané dále níže) a internetové reklamní sítě. Reklamní soubory cookie nám umožňují vybrat, které reklamy nebo nabídky vás nejpravděpodobněji zaujmou, a zobrazit vám je.  

Tyto soubory cookie umožňují, aby určité služby, které používáme, včetně reklamy, sledování návštěvníků, personalizace, analýzy stránek a služeb zabezpečení, včetně systému reCAPTCHA, a údaje mohly být zpřístupněny našim dodavatelům a dalším třetím stranám, s nimiž máme za tímto účelem vztah. Kromě toho mohou být soubory cookie použity pro vaše opětovné uvedení na trh pracovních příležitostí ve Spojených státech. U většiny internetových prohlížečů nebo jiného softwaru můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, abyste soubory cookie z pevného disku počítače vymazali, blokovali všechny soubory cookie nebo dostávali upozornění před uložením souboru cookie. Více informací o těchto funkcích naleznete v pokynech svého prohlížeče. Pokud soubory cookie odmítnete, může být funkčnost webu omezená a nemusíte být schopni využívat mnoho funkcí webu.


Pokud byste chtěli zakázat nebo spravovat soubory cookie používané pro cílenou reklamu, můžete to učinit tak, že budete postupovat podle možností uvedených sdružením Network Advertising Initiative na adrese: http://www.networkadvertising.org/choices/ a Digital Advertising Alliance na adrese: http://www.aboutads.info/choices/. Reklamy, které se vám zobrazují pomocí této technologie, budou obvykle mít v rohu logo adchoices, na které můžete také kliknout a spustit stejný postup pro vyjádření výslovného nesouhlasu. Dále pokud dostáváte reklamy na stránky sociálních médií (jako je Facebook nebo Instagram), můžete se podívat na prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek a jejich podmínky použití a zjistit, jak takové reklamy přestat zobrazovat.


Webové majáky a další podobné technologie

Používáme webové majáky (také známé jako pixelové tagy, značky akcí a technologie clear GIF), které umožňují shromažďování informací webového protokolu. Webové maják je malý grafický obrázek na webové stránce nebo v e-mailové zprávě určený k sledování zobrazených stránek nebo otevřených zpráv. Informace webového protokolu se shromažďují, když navštívíte některou z našich webových stránek prostřednictvím počítače, který naše webové stránky hostuje (nazývaný „webový server“). Webové majáky můžeme používat k tomu, aby nám pomohly zjistit, zda jste otevřeli e-mailovou zprávu, kterou jsme poslali, a zda jste podle ní postupovali. Webové majáky také pomáhají analyzovat účinnost webových stránek měřením počtu návštěvníků stránek nebo toho, kolik návštěvníků kliklo na klíčové prvky stránek.


Moduly plug-in sociálních médií

Naše webové stránky mohou používat moduly plug-in sociálních médií, aby vám umožnily snadno sdílet informace s druhými. Když naše webové stránky navštívíte, může provozovatel modulu plug-in sociálních médií, který je na našich webových stránkách, umístit do vašeho počítače soubor cookie, který provozovateli umožní rozpoznat jednotlivce na jeho webových stránkách, kteří dříve navštívili naše stránky. Pokud jste byli dříve přihlášeni na stránkách sociálních médií, když jste procházeli naše webové stránky, mohou moduly plug-in sociálních médií umožnit, aby stránky sociálních médií dostávaly přímo identifikovatelné informace o vaší osobě, které ukazují, že jste navštívili naše webové stránky. Modul plug-in sociálních médií může shromažďovat tyto informace pro návštěvníky, kteří se přihlásili na sociální sítě, ať už konkrétně interagují s modulem plug-in na našich webových stránkách či nikoli. Moduly plug-in sociálních médií také umožňují webovým stránkám sociálních médií sdílet informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách s dalšími uživateli jejich webových stránek sociálních médií. Společnost Elanco nekontroluje žádný obsah z modulů plug-in sociálních médií. Chcete-li získat více informací o modulech plug-in webových stránek sociálních médií, měli byste se podívat na prohlášení daných stránek o ochraně osobních údajů a sdílení dat.


Třetí strana a digitální reklama

Spolupracujeme také s třetími stranami za účelem poskytování reklamních služeb, které jsou cílené na základě vašich online aktivit napříč webovými stránkami, mobilními aplikacemi a zařízeními v průběhu času (běžně označované jako „zájmově orientovaná reklama“). Naši reklamní partneři mohou shromažďovat informace o vašich aktivitách u našich služeb na vašem stávajícím zařízení a kombinovat je s informacemi o vašich aktivitách na jiných webových stránkách, v mobilních aplikacích a zařízeních. Tyto informace mohou shromažďovat pomocí protokolů serveru, souborů cookie, webových majáků, tagů, pixelů, ID mobilní reklamy (jako jsou soubory cookie Facebooku nebo ID reklamy Google), propojení napříč zařízeními a podobných technologií. Naši reklamní partneři mohou například využívat skutečnost, že jste navštívili naše webové stránky, k zacílení reklamy na vás na jiných webových stránkách a v mobilních aplikacích na vašem stávajícím zařízení nebo v jiných zařízeních, která používáte. Mohou spojit vaše prohlížeče nebo zařízení, pokud se přihlásíte k stejné online službě na více zařízeních nebo pokud vaše zařízení sdílejí podobné atributy, které podporují dedukci, že je používá stejná osoba nebo domácnost. To znamená, že informace o vaší aktivitě na webových stránkách nebo v aplikacích ve vašem aktuálním prohlížeči nebo zařízení lze kombinovat a používat spolu s informacemi shromážděnými z vašich dalších prohlížečů nebo zařízení.

Další informace o zájmově orientované reklamě a propojení mezi zařízeními naleznete na webových stránkách Network Advertising Initiative („NAI“) a Digital Advertising Alliance („DAA“).


European Interactive Digital Advertising Alliance provozuje webové stránky, kde fyzické osoby mohou vyjádřit výslovný nesouhlas se zájmově orientovanou reklamou některých nebo všech společností poskytujících reklamu na síti, které se účastní programu. Informace o EIDAA můžete nalézt zde www.youronlinechoices.eu

Upozorňujeme, že výše popsané vyjádření výslovného nesouhlasu se bude vztahovat pouze na konkrétní prohlížeč nebo zařízení, kde tak učiníte, a proto budete muset vyjádřit výslovný nesouhlas samostatně ve všech prohlížečích a zařízeních. Pokud soubory cookie nebo identifikátory mobilní reklamy vymažete nebo resetujete, změníte prohlížeče (včetně upgradu určitých prohlížečů) nebo použijete jiné zařízení, nemusí již výslovný nesouhlas s používáním souborů cookie nebo nástroj fungovat a budete muset vyjádřit výslovný nesouhlas znovu.


Analytika. Prostřednictvím služby Google Analytics shromažďujeme údaje, které používají soubory cookie a technologie k shromažďování a analyzování údajů o používání našich služeb. Tyto služby shromažďují údaje týkající se používání dalších webových stránek, aplikací a online zdrojů. O postupech společnosti Google se můžete dozvědět více na www.google.com/policies/privacy/‌partners/ a můžete vyjádřit výslovný nesouhlas stažením doplňku prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on, který je k dispozici na  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Vaše IP adresa. Shromažďujeme informace o vaší IP adrese, o čísle, které poskytovatel internetu (ISP) automaticky přiřazuje počítači, který používáte. IP adresa je automaticky rozpoznána a zaznamenána v souborech protokolu serveru, když uživatel získá přístup k našim službám, spolu s časem návštěvy a konkrétními stránkami, které navštívil. IP adresy používáme k výpočtu úrovní využití, diagnostice problémů serveru a správě služeb. Z vaší IP adresy můžeme také odvodit vaši přibližnou polohu.


Agregovaná data a segmentovaná data. Můžeme shromažďovat údaje, které shromažďujeme, a tyto agregované údaje vás ani žádného jiného uživatele osobně neidentifikují.  Osobní údaje a další údaje můžeme také použít k rozdělení zákazníků do segmentů nebo skupin, abychom mohli poskytovat relevantnější reklamu.


Do Not Track (Nesledovat)

Existují různé způsoby, jak můžete zabránit sledování vaší online aktivity. Můžete například ve svém prohlížeči nastavit předvolby, které upozorní webové stránky, které navštívíte, že nechcete, aby o vás shromažďovaly určité informace. Toto se označuje jako signál Do Not Track (Nesledovat, „DNT“). Upozorňujeme, že naše webové stránky a webové zdroje v současné době na tyto signály z webových prohlížečů nereagují. V tuto chvíli neexistuje univerzálně akceptovaný standard, co by společnost měla dělat, když je detekován signál DNT.

 

 

4. Jak vaše údaje shromažďujeme

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje postupy společnosti Elanco v oblasti ochrany osobních a dalších údajů, které shromažďujeme prostřednictvím následujícího:

Online služby. Osobní (nebo jiné) údaje shromažďujeme při vaší interakci s našimi službami, když provádíte takové činnosti, jako je mimo jiné procházení našich webových stránek, nákup zboží a služeb z našich  webových stránek nebo aplikací, komunikace s námi nebo jiné spojení se s námi nebo zveřejňování příspěvků na stránkách sociálních médií nebo přihlášení se k odběru newsletteru nebo účast v průzkumu, soutěži nebo propagační nabídce.

Návštěvy a interakce offline. Osobní údaje shromažďujeme, když navštívíme vaše sídlo.  Osobní údaje také shromažďujeme, když se účastníte reklamních akcí, které pořádáme, sponzorujeme nebo jichž se účastníme.

Centra zákaznických služeb. Osobní údaje shromažďujeme, když s námi komunikujete e-mailem, faxem nebo na online chatu nebo když kontaktujete zákaznický servis. Tato komunikace může být nahrávána pro účely zajištění kvality a školení.

Programy slev, připomínací a věrnostní programy. Osobní údaje shromažďujeme, když se účastníte programu slev, připomínacího nebo věrnostního programu.

Jiné zdroje. Osobní údaje shromažďujeme z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, společní marketingoví partneři a další třetí strany.

 

 

6. Důvody, proč vaše údaje sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi zástupci, smluvními partnery nebo partnery v souvislosti s prací, kterou provádějí pro společnost Elanco nebo spolu s ní, například:

Pobočky společnosti Elanco: Osobní údaje zpřístupňujeme pobočkám společnosti Elanco pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, jako je poskytování služeb, komunikace s vámi, programy usnadnění, a za účelem plnění našich obchodních účelů.

Poskytovatelé služeb: Osobní údaje zpřístupňujeme poskytovatelům služeb (třetím stranám), aby mohli poskytovat služby, jako je zasílání e-mailových zpráv, správa údajů, hostování našich databází, poskytování služeb zpracování dat, poskytování zákaznického servisu, nebo můžeme údaje o vás vylepšovat nebo je od těchto jiných subjektů přidávat. Tito zástupci, smluvní partneři nebo partneři mají zakázáno používat tyto údaje jiným způsobem k tomu, aby nám poskytovali služby, nebo za účelem služeb v oblasti spolupráce, do které jsou spolu s námi zapojeni (například některé z našich produktů vyvíjíme a prodáváme na základě společných dohod s jinými společnostmi).

Partnerské třetí strany: Osobní údaje zpřístupňujeme jiným farmaceutickým společnostem, které jsou našimi partnery při společném marketingu, společné distribuci, nebo dalším licenčním partnerům společnosti Elanco, pokud farmakovigilanční povinnosti u přípravku společnosti Elanco vyžadují výměnu bezpečnostních informací.

Osobní údaje budeme sdílet, abychom reagovali na soudní obsílky nebo jiné zákonné žádosti o informace od státních orgánů, včetně hlášení nežádoucích příhod, splnění požadavků na národní bezpečnost nebo v oblasti prosazování práva, zajištění zabezpečení internetu, nebo pokud to vyžaduje zákon. Ve výjimečně vzácných případech, kdy se jedná o bezpečnost státu nebo společnosti, si vyhrazujeme právo sdílet s příslušnými státními orgány celou naši databázi návštěvníků a zákazníků. Vaše osobní údaje můžeme také poskytnout třetí straně v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem podnikání na webových stránkách, ke kterým se údaje vztahují. V takovém případě budeme požadovat, aby kterýkoli takovýto kupující souhlasil s tím, že bude s osobními údaji nakládat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

 

7. Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou pro naplnění legitimních a zákonných obchodních účelů v souladu s našimi zásadami uchovávání záznamů a platnými zákony a předpisy.


Mezi kritéria pro určení doby uchovávání patří:

doba, po kterou trvá náš vztah s vámi a poskytujeme vám služby (například po dobu, kdy se účastníte programu nebo používáte naše služby);

zda existuje právní povinnost, která se na nás vztahuje (například některé zákony vyžadují, abychom po určitou dobu uchovávali záznamy o vašich transakcích, než je můžeme vymazat);

zda je uchovávání vhodné vzhledem k naší právní pozici (např. kvůli promlčecím lhůtám, soudních sporům nebo regulačním vyšetřováním)

 

 

8. Informace o dětech

Naše webové stránky nejsou určeny ani navrženy tak, aby přitahovaly pozornost dětí mladších 13 let. Kromě toho vědomě neshromažďujeme osobní údaje žádné osoby mladší 18 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, pokud to vyžaduje zákon, a musíte být starší 18 let, abyste mohli své osobní údaje na našich webových stránkách odeslat.

 

 

9. Citlivé osobní údaje

Elanco shromažďuje v rámci běžného podnikání státem vydaná identifikační čísla a další citlivé osobní údaje. Společnost Elanco zavedla přiměřená technická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit tyto informace a další citlivé osobní údaje před nezákonným použitím a nepovoleným zpřístupněním. Všichni pracovníci společnosti Elanco jsou povinni dodržovat tyto zavedené postupy, online i offline. Zejména:

Přístup k státem vydaným identifikačním číslům je omezen na ty pracovníky a poskytovatele služeb, kteří potřebují přístup k těmto informacím, aby mohli plnit úkoly pro společnost Elanco. Státem vydaná identifikační čísla sdělujeme třetím stranám pouze v souladu se zavedenými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Elanco.

Státem vydaná identifikační čísla budeme zpřístupňovat pouze těm poskytovatelům služeb, auditorům, poradcům a/nebo právním nástupcům, kteří jsou ze zákona nebo smluvně povinni je chránit, nebo tak, (ii) jak je ze zákona vyžadováno nebo povoleno zákonem.

 

 

10. Jak vaše údaje zabezpečujeme

Zajišťujeme přiměřená fyzická, elektronická a procesní bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek. Například omezujeme přístup k těmto informacím na oprávněné zaměstnance, poskytovatele služeb a dodavatele, kteří přístup potřebují k provádění činností popsaných v tomto oznámení. Ačkoli se snažíme zajistit přiměřené zabezpečení informací, které zpracováváme a udržujeme, žádný bezpečnostní systém nemůže zabránit všem potenciálním narušením bezpečnosti.

 

 

11. Mezinárodní předávání osobních údajů

Naše stránky jsou vlastněny a provozovány společností Elanco, ale osobní údaje, které poskytnete, mohou být přístupné našim přidruženým společnostem, prodejcům a dodavatelům v jiných zemích. Stejně jako většina mezinárodních podniků jsme centralizovali určité aspekty našich činností v oblasti zpracování údajů v souladu s platnými zákony, což v mnoha případech povede k přenosu vašich osobních údajů z jedné země do druhé. V jurisdikcích, kde budou tyto informace zpracovány, mohou nebo nemusí platit zákony, které se snaží zachovat soukromí osobních údajů. Nicméně, kdykoli budou vaše osobní údaje převedeny v rámci společnosti Elanco, budou zpracovány v souladu s podmínkami tohoto oznámení a platnými zákony. Seznam přidružených společností společnosti Elanco, do kterých mohou být vaše osobní údaje přenášeny, a jurisdikce, ve kterých se tyto subjekty nacházejí, naleznete v části Další zdroje v horní části této stránky. 

Kromě toho mohou některé dodavatelské třetí strany, kterým vaše osobní údaje předáváme, sídlit v různých lokalitách, z nichž některé mohou mít nižší standardy ochrany osobních údajů než ve vaší domovské zemi. Když předáváme osobní údaje těmto třetím stranám, zajišťujeme, aby byla zavedena vhodná bezpečnostní opatření, a zavazujeme tyto třetí strany k tomu, aby chránily vaše osobní údaje v souladu s podmínkami tohoto oznámení a za použití odpovídajících bezpečnostních opatření. Tyto třetí strany obecně spadají do dvou skupin: (i) místní dodavatelé zajišťující podporu pro jednotlivé pobočky Elanco, kteří mohou působit v kterékoli ze zemí, kde působí Elanco; nebo (ii) centrálně zajišťovaní poskytovatelé služeb, zajišťující podporu pro společnost Elanco jako celek, kteří mohou sídlit v lokalitách našich hlavních podniků, zejména ve Spojených státech (kde máme sídlo).

Je-li to vyžadováno, zavádí Elanco standardní smluvní doložky schválené Komisí EU nebo podobné smluvní doložky v jiných jurisdikcích. To zahrnuje předání dodavatelům nebo jiným třetím stranám.

 

 

12. Certifikace dle štítu na ochranu soukromí

Zatímco EU-USA Rámec Privacy Shield Framework již nesmí být používán nebo se na něj nelze při přenosu osobních údajů spoléhat, společnost Elanco nadále dodržuje všechny zákony EU-USA. Rámcové závazky programu Privacy Shield a certifikace pro EU-USA a Švýcarsko-USA Privacy Shield Frameworks , týkající se shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenášených z EHP, Švýcarska a Spojeného království do Spojených států. Naše certifikace naleznete na adrese: www.privacyshield.gov/list . Další informace o zásadách štítu na ochranu soukromí naleznete na adrese: www.privacyshield.gov. Naše Zásady ochrany soukromí pro hosty Privacy Shield naleznete v části Další zdroje v horní části této stránky.

Jak je vysvětleno v části „Jak nás kontaktovat“, pokud máte jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se našeho nakládání s vašimi osobními údaji v rámci štítu na ochranu soukromí nebo jiného vhodného rámce pro přenos nebo pokud chcete zobrazit své osobní údaje, které společnost Elanco v USA zpracovává, a požadovat opravu, změnu nebo vymazání těchto údajů, kontaktujte nás prosím vyplněním formuláře žádosti o individuální práva pomocí odkazů na této stránce.

 

 

13. Vaše práva a možnosti volby

Máte právo požadovat od nás informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme a s kým je sdílíme. Máte také právo vidět osobní údaje, které o vás máme a získat jejich kopii. Pokud se domníváte, že jsou některé z těchto informací nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu nebo vymazání.


Komunikace a preference

  • Pokud si již nepřejete dostávat marketingové e-maily, můžete použít odkaz pro odhlášení v dolní části jakékoli naší komunikace nebo můžete odeslat žádost pomocí odkazů na práva jednotlivců, které jsou umístěny v horní části této stránky
  • Ve Spojených státech se navíc můžete odhlásit z odběru marketingových e-mailů zavoláním na číslo 1-888-545-5973. 

Jak můžete požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich změnu, výmaz, omezení použití nebo vznést námitku vůči jejich zpracování

Pokud byste chtěli požádat o přístup, změnu, odstranění, omezení použití nebo vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli obdržet elektronickou kopii vašich osobních údajů pro účely jejich přenosu jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám tato práva poskytují zákony), navštivte prosím naše individuální odkazy na práva v horní části této stránky.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se formuláře nebo našeho procesu, neváhejte nás kontaktovat na adrese privacy@elancoAH.com.

Kvůli vaší ochraně zpracováváme pouze žádosti o osobní údaje spojené s e-mailovou adresou, kterou uvedete ve své žádosti. Před vyřízením určitých žádostí možná budeme potřebovat ověřit vaši totožnost. Umožňují-li to právní předpisy, můžeme účtovat přiměřený poplatek na pokrytí nákladů na odpověď na vaši žádost.

Elanco bere na vědomí a respektuje soukromí svých zákazníků a vaší žádosti se budeme snažit vyhovět co nejdříve to bude přiměřeně proveditelné a v souladu s platnými zákony.

Portál pro osoby s trvalým bydlištěm mimo USA – pro uplatnění svých práv na ochranu osobních údajů použijte odkazy na jednotlivá práva, které se nacházejí v horní části této stránky.

Pokud jste nám poskytli souhlas v souvislosti s konkrétní činností nebo aktivitami, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat, jak je uvedeno v oddíle 14 níže.

 

 

14. Jak nás kontaktovat Información adicional

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo vašich práv jednotlivce, můžete odeslat žádost prostřednictvím některého z našich formulářů pro práva jednotlivce (odkaz na odkazy práv jednotlivce), kontaktujte nás na adrese privacy@elancoAH.com nebo ve Spojených státech volejte na bezplatnou linku společnosti Elanco na čísle 1-888-545-5973.

 

 

15. Další informace

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Společnost Elanco působí jako nezávislý správce údajů. 

Pobočky Elanco: mají omezené právo používat určité osobní údaje pro své vlastní účely, a proto jsou považovány za nezávislé správce údajů, aby mohly plnit své vlastní zákonné povinnosti, včetně vedení účetních knih a záznamů.


Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za vaši zemi nebo region na adrese privacy@elanco.com. Ve svém e-mailu uveďte zemi, z které nás kontaktujete.

 

 

16. Jak podat stížnost

V souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí se společnost Elanco Animal Health Incorporated zavazuje vyřešit stížnosti týkající se toho, jak shromažďujeme nebo používáme vaše osobní údaje. Fyzické osoby z EU a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad štítu na ochranu soukromí, by měly nejprve kontaktovat společnost Elanco Animal Health vyplněním žádosti o uplatnění práv jednotlivce

Nebo ve Spojených státech můžete volat na bezplatnou linku společnosti Elanco na čísle 1-888-545-5973

Nebo zašlete e-mail na adresu  privacy@elancoAH.com


Společnost Elanco Animal Health se dále zavázala spolupracovat s výborem zřízeným úřady pro ochranu osobních údajů EU (DPA) a švýcarským federálním komisařem pro ochranu údajů a informace (FDPIC) v souvislosti s nevyřešenými stížnostmi dle štítu na ochranu soukromí týkajícími se údajů o lidských zdrojích předávaných z EU a Švýcarska v souvislosti s pracovním poměrem.

Pokud poté, co se pokusíte vyřešit otázku nebo obavu týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti Elanco přímo tak, že nás budete kontaktovat s využitím výše uvedených kontaktních údajů, budete mít stále konkrétní obavu týkající se ochrany osobních údajů, která nebyla vyřešena, můžete se rozhodnout pro mediaci této obavy neutrální třetí stranou, Americkou arbitrážní asociací. Své nevyřešené obavy týkající se ochrany osobních údajů odešlete Americké arbitrážní asociaci na adresu:

American Arbitration Association
Case Filing Services
877.495.4185: bezplatné číslo
877.304.8457: Fax
casefiling@adr.org
http://go.adr.org/privacyshield.html

Pokud jde o osobní údaje pocházející z EU, EHP nebo Švýcarska, můžete mít za určitých okolností také možnost vybrat si pro vyřešení vaší stížnosti závaznou arbitráž. Další informace o závazné arbitráži naleznete v rámci štítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu USA: Příloha I [Závazná arbitráž] na
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Podejte stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi nebo regionu nebo tam, kde k údajnému porušení platných zákonů na ochranu osobních údajů došlo, na adrese http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .

Změny našich postupů ochrany osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Jakmile jej aktualizujeme, pro vaše pohodlí zveřejníme aktualizované oznámení na této stránce. Společnost Elanco vás vyzývá, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali a zjišťovali případné změny. Další používání této webové stránky se bude řídit aktuálním Oznámením o ochraně osobních údajů a my budeme s vašimi osobními údaji vždy nakládat v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů platným v době, kdy byly vaše osobní údaje shromážděny.


Poslední aktualizace: únor 2022


Connect with Elanco

Country selector

Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates. © 2021 Elanco.